top of page

Wie zijn we?

KBO Levensblij is een school voor kinderen met een matige of ernstige mentale beperking. Het is een externaat dat sinds december 1988 gevestigd is in een gebouw in de Galgestraat, waarbij bewust gestreefd werd naar kleinschaligheid. Dit gebouw werd recent grondig gerenoveerd en is nu helemaal aangepast aan de noden van onze kinderen. Hierbij staat een huiselijke sfeer centraal. Dit heeft als voordeel dat ieder personeelslid alle kinderen goed kent, wat een consequente aanpak mogelijk maakt.

Onze kinderen hebben nood aan een individuele specifieke hulp om volgens eigen ritme en talenten zich te ontwikkelen, te groeien en gelukkig te zijn. Dit streven we na, geïnspireerd en gemotiveerd vanuit een christelijke visie.

Iedere klas omvat ongeveer 8 kinderen. De indeling gebeurt op basis van leeftijd en cognitieve mogelijkheden. Er wordt ook rekening gehouden met de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind. We willen binnen onze werking zo goed mogelijk aan de individuele noden van elk kind tegemoet te komen.

bottom of page