top of page

Wat bieden we?

Multidisciplinair overleg en de samenwerking tussen klasleraren, ambulante leraren, kinderverzorgsters en paramedici in functie van de leerlingen binnen alle fasen van de handelingsplanning.

Expliciete aandacht voor een horizontale afstemming en samenhang tussen de verschillende leergebieden bij zowel de doelenselectie, de voorbereiding en de uitvoering van het aanbod.

Gelijkgericht gebruik van functionele groepswerkplannen en individuele handelingsplannen binnen alle fasen van de handelingsplanning.

Aanreiken van een onderwijsaanbod op maat van de leerling.

Aandacht voor een permanente observatie en evaluatie van kortetermijndoelen.

Permanente aandacht van alle teamleden voor het sociaal en emotionele welbevinden van de leerlingen waarbij de fundamentele aanvaarding van de leerling en z’n eigenheid centraal staan.

Algemeen positieve attitude tot het volgen van nascholing door teamleden.

Optimaal benutten van de sterkte van kleinschalingheid op beleids- en uitvoeringsniveau.

Opzetten van verschillende acties op leerling-, klas- en schoolniveau waarbij de aandacht van het team voor de sociale en emotionele begeleiding en ontwikkeling van de leerlingen wordt geconcretiseerd.

Doorleefde schoolvisie.

Aanwezige expertise van de teamleden.

Formele en systematische betrokkenheid en transparantie van ouders.

Participatief schoolbeleid.

Kwaliteitsvol digitaal kindvolgsysteem.

bottom of page