top of page

FAQ (veelgestelde vragen)

Wat zijn de schooltijden?

 

De school begint elke weekdag om 9.00 uur en eindigt op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag om 15.55 uur en op woensdag om 11.25 uur.

 

Hoe wordt er aan de ouders gerapporteerd over de ontwikkeling van hun kind?

 

Elke dag wordt via de schoolagenda gecommuniceerd wat uw kind op school gedaan heeft.

Er zijn 3 oudercontacten per schooljaar: eind september, begin februari en eind juni.

Vanaf het schooljaar 2016-2017 krijgt het kind 2 keer per schooljaar een rapport.

 

Heeft de school een eigen leerlingvolgsysteem?

 

De school heeft een volledig digitaal leerlingvolgsysteem via het leerplatform Smartschool.

 

Kunnen kinderen in KBO Levensblij blijven zitten?

 

De klasgroepen worden ingedeeld op basis van de emotionele en cognitieve leeftijd van de kinderen. Het kan gebeuren dat een leerling meerdere jaren bij dezelfde leerkracht in de klas zit, maar aan de hand een individueel handelingsplan wordt er steeds voortgebouwd op wat reeds verworven is. Een leerling krijgt dus nooit gedurende een schooljaar dezelfde leerstof aangeboden als het jaar daarvoor.

Zijn er ieder jaar uitstapjes?

Ja! Er zijn de jaarlijkse uitstappen zoals de bosuitstap, de lentewiebels, de schoolreis,… Daarnaast zijn er ook de leeruitstappen in het kader van het thema waaraan gewerkt wordt in de klas.

 

Wordt het zelfstandig werken van kinderen gestimuleerd?

 

Ja, het zelfstandig werken wordt gestimuleerd.

 

Wordt er aandacht besteed aan samenwerking tussen leerlingen?

 

Ja, er wordt aandacht besteed aan samenwerking tussen leerlingen.

Veelal ontkomen de leerlingen er niet aan om samen te werken.

Dit is een belangrijk onderdeel in de ontwikkeling van een kind.

 

Is er ochtend- en avondopvang?

 

De kinderen kunnen elke weekdag van 7.00 uur tot 8.45 uur in de betalende ochtendopvang (€ 1.00 per begonnen halfuur). Van 8.45 uur tot 9.00 uur is er gratis opvang door het schoolpersoneel.

De kinderen kunnen elke weekdag van 16.10 uur tot 18.00 uur in de betalende avondopvang (€ 1.00 per begonnen halfuur), op woensdag is dat vanaf 11.35 uur. Van 16.00 uur tot 16.15 uur is er gratis opvang door het schoolpersoneel (op woensdag van 11.20 uur tot 11.35 uur).

 

bottom of page