top of page

Doelstellingen en uitganspunten

Doelstellingen

Kinderen in KBO Levensblij voelen zich veilig, prettig en uitgedaagd. Ze moeten zich optimaalkunnen ontwikkelen op cognitief, motorisch, creatief en sociaal-emotioneel gebied.

Ook op school kunnen zij hun eigen interesses optimaal ontplooien. Door een breed aanbod en een gevarieerde manier van werken, doen kinderen een ruime kennis op.

Kinderen kunnen veel bewegen, ontspannen, relaties aangaan en initiatieven nemen.

 

 

 

waar het plezierig is om te werken, waar teamleden worden ingezet op posities en taken, waar ze goed in zijn en zich thuis voelen, waar ze zich voortdurend kunnen ontwikkelen en daartoe uitgedaagd worden.

 

waar ouders en school partners zijn in de opvoeding, die elkaar goed informeren over welzijn en ontwikkeling van hun/het kind thuis en op school, waar goed duidelijk is wat de verantwoordelijkheden van beide partners zijn, waar goed geluisterd wordt naar de opvattingen van de ouders en waar ouders ook een stem hebben, waar duidelijk is welke vormen van wederzijdse betrokkenheid worden nagestreefd en welke (algemene) doelen daarbij worden nagestreefd.

Verder is KBO Levensblij een school

 

 

buitenschools leren en leren binnen de school worden op een natuurlijke manier met elkaar verbonden.

De buitenwereld wordt naar binnen gehaald en kinderen gaan naar buiten om de wereld te bekijken en te ervaren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tenslotte gaat het om een school die dicht bij het centrum van Oudenaarde ligt:

Uitgangspunten

Onderwijs op niveau van het kind.

 

Onderwijs dat kinderen uitdaagt en motiveert.

 

Onderwijs met enorm veel variatie. Kinderen leren op vele manieren.

 

Onderwijs waarin ook tijd is voor ontspanning: bewegen, expressie, eten en drinken.

 

Onderwijs in een doorgaande lijn van 2,5 tot 15 jaar.

 

Onderwijs met een duidelijk pedagogisch profiel, wat door alle leerkrachten wordt gedeeld en eenduidig wordt uitgevoerd en begeleid.

 

Onderwijs dat ook motiverend is voor de leerkrachten, omdat het ook voor hen uitdagend, lerend,ontwikkelend is en waar voor hen perspectief in zit.

bottom of page